Chất xúc tác khử nitơ / phân hủy dioxin

Chất xúc tác khử nitơ là chất làm giảm và loại bỏ nitơ oxit (NOx) - loại khí phát ra từ lò đốt của nhà máy nhiệt điện và lò đốt chất thải.

Chất xúc tác phân hủy dioxin sẽ phân hủy và loại bỏ dioxin do lò đốt chất thải tạo ra. Nitrogen oxide NOx gây ra mưa axit, và dioxin là một khí rất có hại, vì vậy tất cả các chất xúc tác của chúng tôi có thể khử chúng và giúp làm trong sạch môi trường Trái Đất. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn trong tương lai.

Sakai Chemical là nhà sản xuất Titan dioxide, - nguyên liệu chính cho chất xúc tác, và chúng tôi cũng là nhà sản xuất duy nhất trên Thế giới có công nghệ tích hợp từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng là chất xúc tác.
Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Quý khách và mong muốn nhận được phản hồi từ Quý khách.
Sản xuất : Japan

Catalyst series

PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH THAM KHẢO DÒNG ĐẶC ĐIỂM TDS
Catalyst

Xin tham khảo nội dung chi tiết tại file PDF đính kèm

TDS