Chất ổn định hệ Chì cho PVC

Siam Stabilizers and Chemicals (SSC) được thành lập tại Thái Lan vào năm 1990, chuyên sản xuất và kinh doanh chất ổn định chì cho PVC. SSC gia nhập tập đoàn Sakai Chemical vào tháng 8 năm 2018.

Ổn định Chì của SSC góp phần rất lớn vào sự phát triển của thị trường PVC trong khu vực Đông Nam Á.

Sản xuất - Thái Lan

Chất ổn định hệ Chì cho PVC

PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH THAM KHẢO DÒNG ĐẶC ĐIỂM TDS
Dùng cho Ống/Dây-cáp điện/Ứng dụng ép phun

・Khả năng chịu nhiệt tốt
・Chúng tôi có thể cung cấp từng dòng sản phẩm cho từng ứng dụng khác nhau

TDS