Chất xúc tác trùng hợp PET

Series SPC là chất xúc tác Titan cho quá trình trùng hợp Polyester, sản phẩm được phát triển như một giải pháp thay thế cho các chất xúc tác kim loại nặng như chất xúc tác Antimon (xúc tác Sb).
Thành phần hoạt tính là một hợp chất Titan và có hiệu suất tương tự như chất xúc tác Sb. Sản phẩm hiện đang thu hút sự chú ý trên thị trường vì tính chất thân thiện với môi trường.
Sản xuất: Japan

Dạng bột

PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH THAM KHẢO DÒNG ĐẶC ĐIỂM TDS
Dạng bột SPC-124

Ứng dụng đề xuất:Sợi PET, màng film PET, chai nhựa PET

Đặc tính:Sản phẩm tiêu chuẩn dạng bột. Chất xúc tác có chứa hàm lượng Titan 10wt% và khả năng chống chịu các hợp chất phốt pho cao

TDS
Dạng bột SPC-124-30

Ứng dụng đề xuất:Sợi PET, màng film PET, chai nhựa PET

Đặc tính:Dòng phân tán sẵn ethylene glycol. Đây là dòng có nồng độ chất xúc tác 30 wt% trong dung dịch phân tán, hàm lượng Titan 3wt%

TDS