THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông JUN TANIUCHI

Ông JUN TANIUCHI

TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Sakai Chemical (Việt Nam) được thành lập vào tháng 12 năm 2017 với 100% vốn đầu tư từ tập đoàn Sakai Chemical Industry và bắt đầu sản xuất thương mại sản phẩm Hydrotalcite, chất ổn định Ca/Zn từ tháng 1 năm 2010. Nhận được chứng nhận ISO 9001 năm 2012, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành một công ty tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề môi trường bằng chất lượng và năng lực kỹ thuật của mình.
Cùng với sự tăng trưởng nổi bật tại Việt Nam, chúng tôi sẽ không ngừng tiến bước, hướng đến việc trở thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp có thể cung cấp - đáp ứng các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cho khách hàng trong nước, trong khu vực Đông Nam Á, và hơn thế nữa, là trên toàn thế giới.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC